Mässmonter

Dohrns skapar unika monterkoncept efter dina behov. Vi har en lång erfarenhet av att bygga mässmontrar, mässväggar och utställningssystem. Genom att erbjuda helhetslösningar omfattande monterdesign, projektledning, produktion, grafisk produktion och byggnation kan våra kunder känna sig trygga från början till slut.

Vi tillhandahåller även tjänster som lager, transporter och logistik. Ska montern användas igen, lagras, transporteras, eller ska kanske vissa delar användas utomhus? Alla sådana detaljer vägs in för att skapa en både snygg och ändamålsenlig utställningsmonter.