Swedavia Kina

Svensk design möter kinesisk hantverksskicklighet.
Swedavia är med på den årliga linjeplanerarmässan Routes, denna gång i Chengdu, Kina.