Scandinavian Invitation

Sommarens stora golffest, Scandinavian Invitation, arrangerades i år på Hills i Göteborg!

Tillsammans med vår kund Volkswagen var vi på plats i Göteborg och hjälpte till med deras sponsoretableringar runt om på området.

Utöver ovan hjälpte vi även tävlingsarrangören med etablering av VIP-avdelningar, publika serveringar, entréer, med mera.

Bilder: Johan Lilja