IBC & Welcome Center

IBC

IBC, International Broadcast Center, etablerades i Schibsted Arena på Holiday Club. Här skapade vi kontors- och produktionsyta för sex olika TV-bolag, bland annat för det schweiziska TV-bolaget SRG som disponerade hela 300 kvm för produktion och administration. Till byggnationen av IBC användes över 400 meter vägg!

Welcome Center

I samma lokaler etablerades också ett Welcome Center i syfte att ta emot volontärer och ackrediterade. Under alpina VM ackrediterades totalt 7116 personer!

Vi stod för inredning, byggnation av väggar, diskar och entréportaler, samt produktion av skyltar och ljuslådor.