Food Court

På nedre botten i det trevåningstält som etablerades intill målområdet byggde vi en publik Food Court. Här stod vi för design och inredning, väggbyggnation och produktion av skyltar. Vi hjälpte även vår kund Carlsberg med deras exponering i och utanför Food Courten.