SEB

Som tidigare mäss- och eventpartner till SEB har vi i över 10 år gjort allt ifrån enklare roll-uper och ljuslådor, till 100 kvm stora montrar utomlands. Däremellan har vi skött all logistik och lagring.

Årligen hjälpte vi SEB med deras bolagsstämma, management konferens och sponsorskap under Swedish Open i Båstad.