Höstblandning

Senhösten börjar med Elmässan ute i Kista. Dohrns står för helheltskoncept för LVI och Osram där nya och gamla koncept blandades för ett snyggt slutresultat.
På Persontrafik, Svenska mässan, ställde Jernhusen ut sin handikappsanpassade väntsalshall. En barista hyrdes in och tågmodeller ställdes upp. Med ett bra flöde och mässans godaste kaffe fick montern mycket uppskattning

Nytt säkerhetsläge i Sverige – Hur påverkar det samhället?
På skyddsmässan, Nordens största mötesplats för säkerhet, brand och räddning, har Dohrns designat och byggt montrar för Avarn och UTC.