Business Arena

Business Arena är Nordens ledande mötesplats för aktörer på ledande befattning i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Under seriösa former skapar Business Arena förutsättningar för meningsfulla utbyten mellan privat och offentlig sektor. Genom att samla branschens ledande företag och aktörer under ett och samma tillfälle hoppas arrangören på att varje Business Arena ska resultera i samhällsutveckling och nya affärer.

Dohrns byggde för flera kunder, bl.a Airport City, EON, Haninge Kommun och Jernhusen.