Business Arena

Business Arena är Nordens största mötesplats för aktörer på ledande befattning inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn.

Dohrns fanns på plats på Stockholm Waterfront och hjälpte bland annat Airport City, Haninge Kommun och Jernhusen med deras eventytor inför mötesdagarna som hölls i mitten av september.