Rådande förbud mot fler än 50 deltagare gäller evenemang och sammankomster öppna för allmänheten. Ett slutet evenemang med enbart inbjudna gäster omfattas alltså inte av restriktionerna på 50 personer. Arrangemang så som företagsevent, möten, konferenser, produktlanseringar och utbildningar går bra att genomföra så länge Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande trängsel och hygien efterlevs. För att möjliggöra olika arrangemang tillhandahåller Folkhälsomyndigheten verktyg och underlag för riskbedömning vid planering och genomförande av olika evenemang. På så vis kan vi säkerställa trygga och ansvarsfulla möten. Låt oss och vår livslånga erfarenhet från kommunikations- och mötesbranschen hjälpa dig eller ditt företag att mötas i höst.