Mässmontrar

Vi skapar ert monterkoncept utifrån varumärke, budget och behov. Helhetslösningar som omfattar monterdesign, projektledning, produktion, grafisk produktion och byggnation. Vi tillhandahåller även tjänster som lager, transporter och logistik.
Ska montern användas igen, lagras, transporteras, eller ska kanske vissa delar användas utomhus? Alla sådana detaljer vägs in för att skapa en både snygg och ändamålsenlig utställningsmonter.