Internationellt

Allt fler inser fördelarna med en pålitlig, insatt och engagerad leverantör även utanför vårt lands gränser.
Dohrns är medlem i det internationella monterbyggarnätverket OSPI (Octanorm Service Partner International) som ger oss tillgång till över 200 licensierade lokala aktörer på fem kontinenter. Nätverket ger våra kunder den perfekta kombinationen; projektledare från Dohrns, som är insatta i kundens behov, varumärke och montermaterial, och den lokala aktören som kan bistå med både lokal arbetskraft, för att hålla kostnaderna nere, och lokalkännedom för att minimera överraskningarna på plats. En lokal producent främjar miljön samt minimerar dyra fraktkostnader.