Astellas

Presigeprojekt med mycket hög finish och designnivå.