Östersjön på Skansen

Tillsammans med Skansen är Dohrns med och etablerar ett nytt kunskapscentrum för Östersjön – Baltic Sea Science Center. Centret kommer att inredas med allt ifrån akvarier och utställningsytor, till laboratorier och undervisningssalar. Målet med det nyetablerade kunskapscentret är att allmänheten ska få ökad insikt i hur vi idag påverkar havet i fel riktning och hur vi tillsammans kan förbättra villkoren för Östersjön. I arbetet med kunskapscentret har Dohrns bland annat tagit fram interaktiva utställningsytor för att visa Östersjön under ytan.

Invigningen av Baltic Sea Science Center beräknas bli i början på April.