Östersjön på Skansen

Tillsammans med Skansen är Dohrns med och etablerar ett nytt kunskapscentrum för Östersjön – Baltic Sea Science Center. Centret kommer att inredas med allt ifrån akvarier och utställningsytor, till laboratorier och undervisningssalar. Målet med det nyetablerade kunskapscentret är att allmänheten ska få ökad insikt i hur vi idag påverkar havet i fel riktning och hur vi tillsammans kan förbättra villkoren för Östersjön. I arbetet med kunskapscentret har Dohrns bland annat tagit fram interaktiva utställningsytor för att visa Östersjön under ytan.

Den 11 april är det äntligen dags för invigningen av Baltic Sea Science Center och etableringen är i full gång.