Vi skapar mötesplatser

Dohrns

Dohrns skapar mötesplatser och upplevelser kring varumärken på mässor och events. Vi är ett unikt team av erfarna och skickliga projektledare, designers, grafiker, monterbyggare och logistiker. Genom att tillhandahålla all denna kompetens in-house kan vi säkra kvalitet, funktion, design och leverans.

Aktuellt

Referenser